INTERIM MANAGEMENT

Määräaikaista osaamista

Jokaisella yrityksellä on tekemättä jääneitä hankkeita tai toimintamalleja, mitä ei ole kehitetty toimintaympäristön, asiakastarpeiden ja kilpailun muuttuessa. Tärkeät projektit ja muutoshankkeen eivät aina etene suunnitelman mukaan. Jokin liiketoiminta tai toiminto halutaan tervehdyttää tai ajaa alas. Esimerkiksi näissä tilanteissa määräaikeinen osaaja on hyödyllinen tapa edetä.

Muutosprojekteihin, tietohallintoon ja hankintaan

Olemme erikoistuneet tietohallinnon, hankinnan ja muutos- ja digitalisaatioprojektien kehittämiseen ja johtamiseen.

  • Kun tärkeä projekti tai muutoshanke ei etene suunnitellusti, tuomme projektin raiteilleen ja vie muutosta eteenpäin sovitussa aikataulussa.
  • Toiminnan murroskohdissa, tehtäessä rakenteellisia muutoksia tai ulkoistettaessa toimintoa vastaamme muutoksen toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.
  • Kun avainhenkilö lähtee yllättäen yrityksestä, varmistamme toiminnan jatkuvuuden ja varmistaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisen.
  • Tuomme myös yrityksen muille avainhenkilöille tuoreita näkökulmia.

Ripeästi oikeaan suuntaan

Ohjaamme toimintaasi oikeaan suuntaan ripeästi ja toimimme näin:

  • Ymmärrämme nopeasti tarpeesi ja yrityksesi kulttuurin sekä saavutamme luottamuksesi.
  • Osallistamme sidosryhmät välittömästi, ymmärrämme haasteet nopeasti ja tuomme lisäarvoa toimeksiannon loppuun saakka.
  • Viemme projektit maaliin sovitussa laajuudessa, aikataulussa ja budjetissa.
  • Ohjaamme ihmiset sekä sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät muutoksen lävitse.