VALMENNUKSET

Kehity tuoreella tavalla

Kaikki valmennukset kehittävät hankintaosaamistasi tuoreella tavalla.

  • Osallistavasti: Alustuksia ja esitysjaksoja täydentävät SPRINT-osuudet, missä valmennettavat soveltavat oppeja oman ympäristönsä haasteisiin sekä tuottavat toimintamalleja ja ratkaisuja.
  • Ketterästi: Jokainen valmennuspäivä jakautuu 3-4 SPRINT-jaksoon, joiden tulokset kuvataan visuaalista seinätekniikkaa käyttäen
  • Energisoivasti: Ryhmän keskeiset tuotokset kootaan valokuvaamalla Pelikirjaksi, joka tukee oppimista, toimii työkirjana ja auttaa palauttamaan asiat paremmin mieleen myöhemmin.

Kannattavuus paranee

Yrityksen kannattavuutta voi merkittävästi parantaa kehittämällä hankintaa ja yrityksen ulkoisten resurssien hallintaa, koska liikevaihdosta tyypillisesti omaa jalostusarvoa on 1/3 ja loput ovat hankintoja. Hyvä hankintaosaaminen kasvattaa yrityksen kannattavuutta.

Tule valmennukseen, joka ”ylittää kaikki odotukset”

Valmennukset sopivat kaikille, jotka haluavat tehostaa yrityksen ulkoisten resurssien johtamista tai joiden rooliin kuuluu hankinta tai toimittajayhteistyö. Osallistujat kuvaavat valmennuksia mm. seuraavasti:

"Ylitti kaikki odotukset, erinomainen, innostava, avaava, tehokas, dynaaminen, monipuolinen, kattava. Yllätyin, miten hyvä!"

Hankinnan asiakaslähtöinen palvelumuotoilu (2 pv): 12-13.9.2018, 4-5.12.2018

Hankinta on palvelua, minkä tavoitteena on parantaa yrityksen kannattavuutta, tehokkuutta ja tehostaa pääoman  käyttöä. Tämä valmennus antaa menetelmiä ja työkalupakin hankinnan kehittämiseen palveluna.

Hankinnan digitalisaatio (2 pv): Tulossa syksyllä 2018

Uusi käytännönläheinen valmennus, joka antaa aivan uusia valmiuksia kehittää hankinnan digitalisaatiota.

Kategoriajohtaminen (2 pv): 3-4.10.2018

Proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan voidaan varmistaa vain hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla. Tässä valmennuksessa saat käytännönläheisen työkalupakin kategoriatyön kehittämiseen. Voidaan toteuttaa myös yhden päivän Kategoriajohtamisen tehopajana.

Toimittajien johtaminen (2 pv): 23-24.5.2018, 12-13.12.2018

Ulkoisten resurssien hallinnassa on keskeistä se, miten toimittajia johdetaan ja kehitetään. Tältä kurssilta saat entistä paremmat avaimet osuvaan ja tuottavaan verkostoyhteistyöhön.

Oston tehopäivä - Näin ostat tuotteita ja palveluita paremmin (1 pv): sopimuksen mukaan

Valmennuksessa opitaan, miten myynti toimii ja käsitellään keinoja, joita käyttäen voit ostajana rakentaa vahvan voima-aseman suhteessa toimittajiin. Voit soveltaa valmennuksen oppeja välittömästi omaan työhösi - saat heti parempia tuloksia.

Oston peruskurssi (2 pv): 19-20.9.2018, 31.10-1.11.2018

Oston peruskurssilla saat hyvän kuvan hankintatoimen laajasta kentästä käytännönläheisellä tavalla. Se sopii kaikille, ketkä haluavat perehtyä oston eri osa-alueisiin. Koulutus parantaa koko hankintaprosessin ymmärrystä ja hallintaa ja antaa eväitä oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. 

Harkitse myös yrityskohtaisia valmennuksia

Saat valmennuksista aina suurimman hyödyn asiakaskohtaisena toteutuksena, koska osallistujat voivat ratkoa käytännön haasteitaan ja puuttua hankalimpiinkin kysymyksiin. Asiakaskohtaisen valmennuksen sisältö ja SPRINT-jaksot sovitaan aina valmennuskohtaisesti.

Valmennukset toteutetaan yhteistyössä Oppia.fi, LOGY ry ja Innodea Oy:n kanssa. Ne voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisesti räätälöityinä.