Visuaalinen fasilitointi

Ryhmän viisauden ihme

Riippumatta ryhmästä, aiheesta tai organisaatiosta, hyvin fasilitoidun ryhmän kyky tuottaa uusia näkökulmia ja tuoreita ratkaisuja hämmästyttää aina. Kun kaikki osallistuvat, jakavat ja kuuntelevat, he oivaltavat uusia asioita yhdessä ja samalla sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin tarvittavan muutoksen kaikilla tasoilla. Ryhmäprosessi on usein yhtä tärkeä kuin itse lopputulos.

Visuaalista oivaltamista

Visuaalinen fasilitointi auttaa yksilöitä ja ryhmiä jäsentämään suunnitelmiaan, oivaltamaan uutta ja muodostamaan yhteisen näkemyksen tavalla, missä hyödynnetään kirjoittamista, keskustelua, tarinoiden kertomista, musiikkia ja valokuvausta. Visuaalisessa fasilitoinnissa käytetään mm. seinätekniikkaa, minkä avulla oivaltamisprosessi on kaikille läpinäkyvä ja sen kautta ryhmä voi muodostaa yhteisen näkemyksen.

Energisoivaa fasilitointia

Käytämme osallistavaa, energisoivaa ja nopeaa SPRINT-menetelmää. Se ohjaa riittävän hyvän ratkaisun tunnistamiseen, minkä kaikki osallistujat voivat sitoutua.

”Hänellä on ainutlaatuinen kyky energisoida osallistujat, kuunnella heitä, tuoda uusia, usein yllättäviäkin, näkökohtia keskusteluun ja vetää näkökulmat yhteen selkeiksi päätelmiksi”

”AKTIIVINEN, TEHOKAS, RENTO, VALAISEVA, ANTOISA, MIELENKIINTOINEN, MONIPUOLINEN, TOSI KIVA, JEES, RUNSAS, ONNISTUNUT, INNOKAS, VIRKISTÄVÄ, INSPIROIVA, INNOSTAVA.”

Näin onnistut fasilitaattorina, viisi neuvoa! 

Olet niin hyvä̈ kuin ryhmäsi – onnistut, kun ryhmäsi onnistuu. Huippuryhmässä yksilöiden viisaus tiivistyy, yhdessäolo energisoi, sitoutuminen kasvaa ja lopputulos paranee. Näillä̈ viidellä̈ neuvolla onnistut ryhmäsi fasilitaattorina: 

 1. Muista 100/100-sääntö 
  Käytä̈ menetelmiä̈, missä̈ kaikki osallistuvat, puhuvat ja kuuntelevat. Jokainen – 100% - pääsee vuorollaan jakamaan ja osallistumaan tuotoksen synnyttämiseen. 
 2.  Näytä esimerkkiä̈ 
  Näytä itse esimerkkiä̈: aktivoi, kokeile, yllätä, kysy jopa ”tyhmiä”. Ryhmä onnistuu vain, jos kaikki osallistuvat. 
 3. Lämmittele 
  Aloita tilaisuus riittävän rauhallisesti yksinkertaisella, mutta mielenkiintoisella lämmittelyharjoituksella, jonka aikana kaikki saavat vuorollaan puheenvuoron ja muut voivat kuunnella aidosti. 
 4. Haasta ja yllätä 
  Haasta ryhmää uusilla ajatuksilla ja yllätä se uusilla toimintatavoilla. Näin ryhmässä syntyy uusia, tuoreita näkökulmia. Käytä esimerkiksi musiikkia, liikettä, kuvia tai visuaalista kerrontaa. 
 5. Pidä jännite yllä 
  Ryhmätyössä on hyvä pitää positiivinen ja rakentava jännitettä yllä. Saat sen aikaan muuttamalla tehtäviin käytettävää aikaa joustavasti tilanteen mukaan: riittävän hyvä riittää.